Výroba

Nespornou výsadou fotografií na porceláne, keramike a smalte je ich nemennosť. Po niekoľko desaťročí vydržia neporušené vo vonkajšom prostredí, kde odolávajú vysokým aj nízkym teplotám, dažďom a slnečnému svitu.

Predlohou sú nám fotografie dodané našimi zákazníkmi. Vychádzame z papierových fotografií, digitálnych dát, v menej častých prípadoch aj negatívov. Formát fotografických predlôh graficky prispôsobíme typu porcelánovej doštičky, ktorú si zákazník vyberie.

Fotografické predlohy odborne graficky pripravíme - vykonáme retuše, nevyhnutné dokresby a prípadne tiež montáže viac portrétov na jednu porcelánovú doštičku. V neposlednom rade je nevyhnutná predtlačová príprava, čo znamená, že fotografické predlohy musia byť upravené tak, aby spnili technologické požiadavky keramickej tlače.

Nositeľmi farebnosti keramickej tlače sú anorganické pigmenty, ktoré umožnia vzniknutý obraz napaľovať pri veľmi vysokých teplotách dosahujúcich až 1000 ° C. Výpalom pri týchto vysokých teplotách dochádza k dokonalej fixácii obrazu do porcelánového glazurovaného podkladu. Nevýhoda keramickej tlače predstavuje zníženie farebného rozsahu oproti bežným tlačovým technikám, ktoré disponujú tlačovými materiálmi na báze organických látok.

vyroba-7.jpg

Porcelánové fotografie vypaľujeme po sadách v špeciálnych keramických peciach. Priebeh výpalu je precízne monitorovaný s presnosťou na jednotky ° C a nadefinovaný tak, aby rešpektoval potreby jednotlivých typov porcelánu. Nami vypálené porcelánové fotografie sú odolné voči externým vplyvom po niekoľko rokov.

Pri vypaľovaní dochádza k fúzovaniu čiastkových technologických vrstiev, čo ovplyvňuje výsledné podanie fotografie. Dochádza k miernemu farebnému odchýleniu od pôvodnej fotografickej predlohy. Je nevyhnutné brať tento fakt na zreteľ. Súčasťou predtlačovej prípravy fotografie je tiež korigovanie spomínaného s cieľom zmierniť dopad farebnej zmeny.

Grafickou prípravou sa usilujeme o čo najbližšie priblíženie finálnej tlače fotografickej predlohy. Technologicky však nie je možné v keramickej tlači garantovať úplnú farebnú zhodu.