Fungujeme bez obmedzenia

Doručenie zásilok probieha tiež bez obmedzenia.

tel.   +421 949 450 082
info@keramprint.sk

K E R A M P R I N T
Martinovská 48
723 00 Ostrava
Česká republika

info@keramprint.sk
IČ: 01025716
DIČ: CZ8201104164
Ing. Nikola Zemánek

Tel: +421 949 450 082
Tel: +420 737 188 653 (v ČR)
Bankovní spojení
IBAN SK76 8330 0000 0021 0035 6409

Ako to začalo ...

Ludmila Zemánková: "Prvé fotografie sme začali vyrábať na jeseň roku 1991 a ešte v tom roku ich niekoľko smerovalo na Slovensko. V tom čase išlo o súčasť Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a naša ponuka sa dostala prirodzene aj do blízkeho okolia (Žilina, Trenčín, Trnava, Bratislava). Po vzniku samostatných štátov sme neprestali s našim úsilím a počas rokov sme si vytvorili väzby a celý rad spokojných zákazníkov. Preto je možné v súčasnosti nájsť naše fotografie na mnohých miestach Slovenska."

Počas rokov sa ponuka aj rozmerový rad fotografií na hroby prirodzene rozširovala a aktuálnu podobu vidíte na tomto webe, kde je možné formou eshopu fotografie priamo objednať. Ak potrebujete radu, sme tu pre vás.

Počas nášho pôsobenia v oblasti fotokeramiky sme sa stali spoľahlivým a overeným výrobcom pre koncových zákazníkov i dlhodobých partnerov v SR a ČR.

Ludmila Zemánková

V 70. rokoch začína profesionálnu dráhu fotografky a venuje sa portrétnej ateliérovej fotografii. V 80. rokoch sa úspešne zúčastňuje československých fotografických súťaží a zaoberá sa retušou portrétov. Od roku 1991 je jej odborom fotokeramika. Porcelánové fotografie sa stali jej doménou.

Izabela Oujezdská

Grafička Izabela pripravuje fotografie zákazníkov podľa ich požiadaviek. Viac ako 15 rokov zkúseností.

Nikola Zemánek

Na Chemickej fakulte Vysokého učenia technického sa zaoberal fotografickými a tlačovými procesmi a aplikáciou fyzikálnej chémie do archeológie, konkrétne výskumné metódy v reštaurátorstve bronzových artefaktov. Študoval a pracoval v laboratóriu na Georg-August-Universität v Nemecku a vo výrobe organických pigmentov. "Mojou snahou je prepojenie súčasných technológií s tradičným poňatím pamätnej fotokeramiky".

Hanka Gelnarová

Starostlivo sa venuje objednávkam. Má na starosti administratívnu agendu a fakturáciu.

K E R A M P R I N T
Martinovská 48
723 00 Ostrava
Česká republika

info@keramprint.sk
IČ: 01025716
DIČ: CZ8201104164
Ing. Nikola Zemánek

Tel: +421 949 450 082
Tel: +420 737 188 653 (v ČR)
Bankovní spojení
IBAN SK76 8330 0000 0021 0035 6409

Firma je členom Hospodárskej komory a používa ochrannú známku KERAMPRINT® zapísanú Úradom priemyselného vlastníctva.