Akú zvoliť predlohu

Konečný vzhľad porcelánovej fotografie je veľkou mierou ovplyvnený kvalitou fotografickej predlohy. Technológia keramickej tlače vie použiť akúkoľvek obrazovú predlohu. Snažíme sa presvedčiť našich zákazníkov k výberu čo možno najlepšej im dostupnej predlohy, tak aby boli s výsledkom spokojní.

Našimi zákazníkmi sú ako ľudia neznalí fotografického prostredia, zruční amatéri aj skúsení profesionáli. Nemajte obavy a pošlite nám fotografie, ktoré máte k dispozícii a my vám pomôžeme s výberom vhodnej predlohy. Radi poradíme s výberom i z väčšieho počtu fotografií. Ak je potreba, doriešime všetky nejasnosti individuálne telefonicky alebo e-mailom.

Pár rád a odporúčaní k voľbe predlohy:

Papierové originály

V súčasnosti sú asi najdostupnejšie farebné pasové fotografie. Čo do počtu prijatých zákaziek ide o najrozšírenejšie predlohy. Ich kvalita (ostrosť, rozlíšenie, povrchová štruktúra, tón) sa líši v závislosti na výrobnom zariadení fotolabu, kde a kedy boli vyrobené, a ako boli následne skladované (často v peňaženke). Tieto formáty zväčšujeme do požadovaného formátu podľa zvoleného typu produktu.

Jedná sa vo výsledku o zväčšeniny. U zväčšeniny je potrebné počítať s normálnou drobnou stratou tlačovej kvality. Pasové formáty majú menší podiel odevu a pozadia v prospech veľkosti hlavy. To sa prejaví na finálnej kompozícií väčšou veľkosťou portrétu. Aj napriek uvedeným faktom, ide o najbežnejšie predlohy a zákazníci dobre akceptujú finálne výsledky.

Vo veľkej miere sú zastúpené skupinové fotografie (fotografie z bežného života, osláv, výletov, svadieb a pod ..) Veľkosť hlavy, rovnako ako kvalita fotografie, na týchto fotografiách veľmi kolíše a jedná sa často o portrétne miniatúry. U týchto následných zväčšenin sú tiež po zväčšení viditeľné nedostatky malého originálu. Kontrast, ostrosť, a štruktúra papiera. V tomto ohľade vychádzajú lepšie staršie čiernobiele fotografie, vďaka kvalitnejšiemu detailu. Vo veľkej väčšine prípadov tu odstraňujeme pôvodné rušivé pozadie a nahrádzame ho novým neutrálnym jemne tieňovaným.

V súčasnosti sú už menšou skupinou čiernobiele pasové / preukazové fotografie. Ide o staršie ateliérové fotografie rôznych veľkostí, ktoré vynikajú ostrosťou, krásnou kresbou, svetlom a kontrastom. Ide o veľmi dobrú voľbou.

Najrôznejšie ateliérové a profesionálne fotografie sú rovnako veľmi dobrou voľbou. Fotografie rôznych veľkostí, ktoré vynikajú krásnou kresbou, svetlom a dobrým kontrastom.

Skeny

Jedná sa o digitálne dáta, vzniknuté skenovaním najčastejšie papierových originálnych fotografií pomocou skenera. Ak si neviete rady so skenerom, pošlite fotografiu poštou na adresu KERAMPRINT, Martinovská 48, Ostrava 723 00 a zadarmo vaše predlohy naskenujeme. Viac informácií: skenovanie a orez.

Fotografia z digitálného fotoaparátu (kompakt, DSLR)

Ak máte fotografie vo forme súborov z digitálneho fotoaparátu, pošlite ich bez úprav (bez orezania pod.) v dátovej forme. Fotografie netlačte napr. vo fotokiosku alebo na domácej tlačiarni - výrazne sa zníži kvalita pre ďalšiu rekonštrukciu a spracovanie. Určenie osôb / osoby stačí krátkym komentárom (napr. starší muž s fúzami v modrej košeli). Veľkosť súboru v pixeloch má vplyv na ostrosť portrétu po prevedení do tlačovej veľkosti. Ak si nie ste istí kvalitou digitálnych dát, jednoducho ich pošlite. V prípade, ak je foto nevyhovujúce, vás budeme informovať.

Fotografie zhotovené telefónom

Z fotografií urobených telefónom je možné vyrobiť peknú porcelánovú fotografiu. Záleží však na kvalite zdrojovej fotografie - tá je v súčasnosti nesmierne premenlivá. Veľkosť súboru v pixeloch má vplyv na ostrosť portrétu po prevedení do tlačovej veľkosti. Ak si nie ste istí kvalitou svojich digitálnych dát, jednoducho ich pošlite. V prípade, ak je foto nevyhovujúce, vás budeme informovať.

Neodporúčame však prefotenie papierovej fotografie telefónom, ako na ukážke: 


Často je foto prefotené za nevhodných svetelných podmienok (kuchynské svetlo vrhajúce tiene, odchyľuje farbu, apod.), pod nevhodným uhlom (vedie k deformácii tváre) a často so stratou ostrosti.

Negatívy

Skenujeme aj transparentné predlohy (najčastejšie kinofilm a stredoformát).

Kresby, maľby, perokresby

Dobre naskenované alebo kvalitne prefotené kresby, perokresby a obrazy sú tiež vhodné pre ďalšie spracovanie.

Moderné plastové identifikačné karty

Nie sú vhodné pre ďalšie spracovanie.

Kópie z domácich / kancelárskych tlačiarní

Nie sú vhodné pre ďalšie spracovanie.